TERMENI ŞI CONDIŢII

1. PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

Site-ul www.pampamgarage.ro este deținut de către GODMOTHER S.R.L., cu sediul in Bucuresti, sect. 2, Strada Dragos Voda nr. 44, inmatriculata la RC sub nr. J40/9233/1997, CUI 9997589, atribut fiscal RO, denumită în cele ce urmează deținătorul site-ului.

Site-ul www.pampamgarage.ro prezintă serviciile oferite și activitatea derulată de către deținător.

Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:

Ø  Utilizator – orice persoană care acceseaza site-ul sau care se va putea înregistra la un moment  pe site, fiind interesată de serviciile deținătorului site-ului, se abonează în vedere primirii de informări periodice (newsletter), fiind raspunzator pentru acțiunile sale pe site;

Ø  Serviciu – furnizarea către utilizator a accesului la platforma prin intermediul careia se poate abona în vedere primirii de informări periodice (news-letter) din partea deținătorului de site.

 

2. ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea utilizatorilor.

Înregistrarea utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta se înscrie pentru primirea periodică a unui newsletter.

În cazul în care doriți să beneficiați de eventuale servicii oferite pe site-ul www.pampamgarage.ro, vă obligaţi şi garantaţi următoarele:

1) furnizaţi date reale, exacte şi complete despre utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;

2) menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete.

Deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale utilizatorilor. În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza utilizatorului accesarea serviciilor oferite pe site.

 

3. OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului este permisă cu respectarea principiilor bunei – credințe, pentru informare și pentru folosirea serviciilor menționate la art. 1 de mai sus.

Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile şi simbolurile asociate şi combinaţii ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac exceptie informatiile şi elementele grafice inregistrate de utilizatori, precum și semnele grafice apartinând altor entitati.

Utilizatorii nu pot prelua conținutul site-ului, nu pot interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.

Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau pastrarea, prin orice mijloace, efectuate în scopuri comerciale a materialelor existente pe site.

În cazul în care în cadrul site-ului exista sectiuni in care utilizatorii pot insera comentarii și pot exprima opinii personale, imagini sau alte elemente susceptibile a fi protejate de drepturi de proprietate intelectuală, raspunderea privind continutul acestora le revine in exclusivitate utilizatorilor în cauză.

 

4. MODIFICARILE SITE-ULUI

Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia, în totalitate sau numai în parte. În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la informațiile disponibile la un moment dat prin intermediul acestuia.

 

5. RĂSPUNDERE

            Utilizatorul declară în mod expres că acceptă următoarele condiţii:

1.      Utilizarea serviciilor puse la dispoziţie pe site se face pe propria sa răspundere.

2.      Deținătorul site-ului nu oferă nici o garanţie că:

-          serviciile împlinesc toate cerinţele utilizatorilor;

-          serviciile vor fi neîntrerupte, la timp, sigure sau fără erori;

-          erorile de program vor fi corectate.

 

6. LIMITELE RĂSPUNDERII

            Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul site-ului nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:

- utilizarea sau imposibilitatea utilizării serviciilor www.pampamgarage.ro ;

-  acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;

- declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului;

- orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

 

7. NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI

Deținătorul site-ului poate transmite notificări/informări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către utilizatori în mod general, pe site.

 

8. FORŢA MAJORĂ

Deținătorul site-ului www.pampamgarage.ro nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termenii de Utilizare, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.

 

9. LEGEA APLICABILĂ

Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.

Deținătorul site-ului www.pampamgarage.ro nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

 

10. CLAUZE FINALE

Termenii de față reglementează accesul utilizatorilor pe site-ul www.pampamgarage.ro. În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, acestea vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.

Prin accesarea acestui site acceptaţi condiţiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat in mod tacit, intre utilizator si administratorii site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi informațiile sau serviciile puse la dispoziţie pe acest site.

LED & LUMINI

Ecran LED - 7x2,75m/ 2.5pp

Lumini incluse:
 • 4 x Martin Rush MH10 Beam FX
 • 4 x Martin Rush MH6 Wash
 • 4 x Panou LED NANLITE 600SA
 • 2 x NanLite 600CSA Bicolor
 • 8 x Showtech Compact Par 18MKII

VIDEO

 • 3 x camere PXW-Z190 Sony 4k camcorder
 • 1 x prompter
Regie video:
 • 1 x MCX500 - Sony switcher4SDIin/2 HDMI In
 • 1 x Blackmagic Design Hyperdeck Studio 2 PRO echipament inregistrare / redare
 • 1 x mediaserver 4IN HDSDI/ 1in HMI - 7 out HDMI, 32GB memory RAM, 32
 • 2 x RTX3080, procesor i7
 • 2 x laptops play

SUNET

Allen & Heath Qu-16 Chrome mixer audio digital
 • 3 x micr. wireless Shure
 • 1 x in ear Sony
 • 2 x lavaliere
 • 2 x headset
 • 2 x boxe LD Systems ICOA 15 A

ALTE ECHIPAMENTE

 • 2 x plasma Samsung 138 cm
 • 1 x plasma Samsung 120 cm
 • 1 x green screen 4m x 2.5m
 • 1 x panou de panza drept, 4m x 2.6m
 • 6 x panouri photoshooting
  (alb, negru, galben, roz, roșu, albastru)